Заповед и обявление за конкурс за дл. – гл. експерт, отдел “Строителство и инфраструктура”