Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обавление за дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 55871.502.730 по кадастралната карта, попадащ в терен, отреден „Залесителен пояс“ по регулационния план на гр. Перник, квартал “Варош и Табана”