Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Инвестиционно предложение /ИП/ за преустройство на базова станция № 2607″, находяща се на сграда с идентификатор 55871.514.192.1 по КК и КР на гр.Перник, община Перник, област Перник, с административен адрес: гр.Перник, ул.”Благой Гебрев” бл.64, вх.И