Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Инвестиционно предложение /ИП/ за преустройство на базова станция № 2050″, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 55871.514.70.1 по КК и КР на гр.Перник (УПИ I, кв.53), община Перник, област Перник, с административен адрес: ул.”Рашо Димитров” бл.76, вх.Ж;