Покана за кандидатстване в Консултативен съвет за младежка политика към кмета на Община Перник