Инвестиционно предложение за изграждане на „Автоборса” в поземлени имоти с идентификатори № № 23251.12.2, местност „Рударшница” и 23251.12.5, местност „Валого” в землището на с. Драгичево, община Перник