Обявление за подбор при мобилност по чл.81а от ЗДСЛ за длъжността – гл. екперт, отдел ИПКС, Община Перник