Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС на територията на гр. Перник