Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за одобрено техническо задание и разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и план застрояване на поземлен имот в с. Драгичево