Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Списък с класиране на кандидатите от проведена процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0080 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания н община Перник” – Компонент 2 ПО ОП РЧР 2014-2020