Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 14.11.2020 г.