Инвестиционно предложение за “Изграждане на производствено-административна сграда на „Мелбон“ АД”