Проект на заповед на МОСВ за оздравителни мерки за възстановяване от настъпилата на 07.05.2020г. аварийна ситуация с пробив на дига на сгуроотвал “7-ми септември” на “Топлофикация Перник” АД, с което са причинени екологични щети