Заповед №1476/16.10.2020 г. за преустановяване на достъпа на граждани до сградата на общинската администрация