Наредба за финансово подпомагане дейността на спортни клубове на територията на община Перник