Съобщение за инвестиционно предложение на “МЕЛБОН” АД за изграждане на производственао-административна сграда