Съобщение за разяснително мероприятие за ползите и различните видове техники за прилагането на домашното компостиране на биоразградими отпадъци