Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Заповед №1256/19.07.2017г. на основание на чл44. , ал.2 от ЗМСМА и чл.99б от ЗГР , във връзка с извършена проверка за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация въз основа на констатациите на комисията назначена със Заповед №89/19.01.2017г , отразени в Протокол от 12.07.2017г