Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Инвестиционното предложение за изграждане на „Кариера за добив на строителни материали в находище „Било“, участък „Било север“ и участък „Било юг“, включени в концесионен контур 1 (118.1 дка) и концесионен контур 2 (22.2 дка), обща концесионна площ (140.3 дка), разположена в землищата на с. Студена и с. Боснек, община Перник, област Перник“ с възложител „ИНМАТ“ ЕООД