Община Перник участва в проект за „Въвеждане на общата рамка за оценка /CAF/ в администрациите“