Уникалният минен музей е спасен – общината го купува