Ден на българския спорт на 17 май на площад "Кракра