Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на специализиран ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 70038.23.73, 70038.23.77, част от ПИ с идентификатор 70038.37.749, част от ПИ с идентификатор 70038.37.27 по КККР на с. Студена