Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Покана за участие в пресконференция по проект № BG05M9OP001-2.061-0008 „Подкрепа за лицата с увреждания в гр. Перник чрез създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“