Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Покана за участие в обществено обсъждане на план-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци; поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания, предназначени за обществено ползване в община Перник за 2024 г.