Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с изработване на ПУП-ПП и ПР за обект „Нова въздушна линия 110 кV от нова електрическа подстанция на ФВЕЦ в имоти 39387.70.1, 39387.70.2, 39387.70.3, 39387.70.998 и 39387.70.112 в землището на с. Кралев дол, община Перник до П/СТ на ТЕЦ „Република“, в землищата на с. Кралев дол, община Перник и гр. Перник, община Перник