Заповед №1540/01.09.2023 г. за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес