Заповед №1504/25.08.2023 г. за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес