Изложбата „Ахимса: ненасилието“ ще бъде показана в Перник