Община Перник провежда анкета в рамките на проект за „Разработване на стратегически документ – План за устойчива градска мобилност на Община Перник“,