Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Покана за провеждане на обществена дискусия „Добри практики в предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги“ и представена на мобилния медицински кабинет за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността в рамките на проект BGLD-3.002-0010-C01”Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г.