Обявление във връзка с допусната поправка на Решение № 99 от 26.02.2020 г. на Общински съвет-Перник