Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Приключиха строително-монтажните работи на ДГ №9 “Калина Малина” по проект № BG16RFOP001-1.018-0007 „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) в ДГ № 9 „Калина Малина“ – филиал Проучване“