Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ -665, УПИ ІІ-666,  ІІІ-667 УПИ ІV-671 и УПИ VІІІ-679 в квартал 46 и УПИ І-664 и УПИ ІІ-669 в квартал 47  и на улици с осови точки /ОТ/ 200-ОТ 210 и ОТ 200-ОТ 199 по регулационният план на село Дивотино,