Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за одобрен проект за ПУП-ПП ъв връзка с изграждане на обект: Частична реконструкция на клон „В“ на ТП „Боснек“ от ТП „Боснек“ до стълб №28, минаващ през поземлен имот с идентификатор 05760.70.234-ведомствен път-общинска публична собственост