Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с одобрен проект за изменение на ОУП на Община Перник и проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ с идентификатори 39387.41.16, 39387.41.74, 39387.41.75, 39387.41.76 и 39387.41.3 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Кралев дол, община Перник, местност ”Айдарица”