Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за обществено обсъждане  за „Частично изменение на подробен устройствен план на гр. Перник, кв. Тева в обхват УПИ X – За озеленяване кв.193 по плана  на  кв. Тева