Съобщение във връзка с определянето на секции за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването или с друго увреждане при произвеждането на избори за народни представители  на 02.04.2023 г.