Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление по процедура за подбор на подбор на персонал по проект № BG05SFPR002-2.002-0085 „Укрепване на общинския капацитет на община Перник“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.