Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на предложение за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на поземлен имот с идентификатор 55871.507.489 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Перник, попадащ в кв. 197 по плана на гр. Перник, кв. „Тева“