Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Инвестиционно предложение за „Разкриване на площадка/складова база за събиране, транспортиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в урегулиран поземлен имот с идентификатор 55871.514.8 в кв. Изток, гр. Перник, община Перник“ с възложител „КУАУ РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД