Обявление за кмасиране на кандидатите за управител на “Жилфонд” ЕООД – гр. Перник