Обявление и покана за обществено обсъждане относно приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Перник