Заповеди във връзка с провеждането на ХХIV МФМИ “Сурва” 2015г.