Община Перник проведе откриващо събитие по проект BGLD-3.002-0010 “Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности”