Заповед №1374 за освобождаване на терен – частна общинска собственост