Протокол от заседание на комисия за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд