Покана за участие в конкурсна сесия за финансиране от Общински фонд „Култура“ – Перник