Покана за провеждане на обществено обсъждане на Проект на Правилник за финансово подпомагане лечението на лица с репродуктивни проблеми жители на Община Перник