Обявление и покана за обществено обсъждане на Правилник за финансово подпомагане лечението на лица с репродуктивни проблеми жители на Община Перник